O projekte

Cieľ
Ako sa môžete zapojiť do iniciatívy?
Kto pridal príklady na mapu?
Kto už integroval mapu alebo na ňu vytvoril odkaz?
Video
Navštívte našu Facebookový profil, napíšte príspevok o inciatíve, alebo ukáže vašu podporu a dajte nám na Facebooku 'Like'
Navštívte nás na Twitteri, napíšte o iniciatíve tweet, alebo si nás pridajte na Twitteri.
Leták
Verzia pre smarphone
Kontaktujte nás
Podpora
Čo hovoria významní ľudia o repowermap.org


Cieľ
repowermap.org je nezisková iniciatíva na propagáciu obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej účinnosti zobrazovaním reálnych príkladov a súvisiacich lokálnych informácií v susedstve každého človeka. Interaktívna mapa je pre tento účel vyvíjaná spoločne v rámci širokej siete organizácií, inštitúcií, regionálnych a miestnych samospráv a ďalších energetických aktérov. Myšlienkou tejto iniciatívy je povzbudiť ľudí k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovaniu energetickej efektívnosti tým, že im ukáže konkrétne príklady v ich regióne, ich meste a v ich vlastnom susedstve. Informácie uvedené na mape si ďalej kladú za cieľ uľahčiť výmenu informácií a pomôcť šíreniu inovatívnych technológií na miestnej úrovni i naprieč hranicami.

Konaj lokálne, prispej k ochrane klímy a ukáž to na repowermap.org! Zverejnené príklady a sprievodný text inšpirujú ostatných, aby tiež konali. Pomôž im urobiť prvý krok. Táto nezisková iniciatíva začala v roku 2008.

Od roku 2012 bola iniciatíva podporovaná Európskou úniou v rámci programu Inteligentná Energia Európy, ako iniciatíva na podporu obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej účinnosti vytvorením spolupráce pri budovaní povedomia medzi rôznymi energetickými aktérmi a uľahčením výmeny informácií o súvisiacich technológiách. Vďaka podpore z programu Inteligentná Energia Európy sa podarilo zhromaždiť 40'000 konkrétnych príkladov projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, prípadne majúcich status vysokej energetickej účinnosti s uvedením potrebných informácií pre ľudí z okolia. Krajiny, v ktorých bolo doteraz získaných najviac príkladov sú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Slovensko a Poľsko. Ďalšie informácie o dosiahnutých výsledkoch pri popularizácií iniciatívy v rámci programu Inteligentná Energia Európy môžete nájisť here. Vďaka týmto výsledkom môžeme jednak pokračovať s iniciatívou v krajinách, kde o nej vedia, a za druhé ju rozšíriť do ďalších štátov.

Od roku 2011 je cieľom iniciatívy tiež podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie aj v rozvojových krajinách a to tým, že napomáha výmene know-how a prispieva k budovaniu energeticky efektívnych budov, najmä v Strednej Amerike, s finančnou podporou organizácie absolventov študentov environmentálnych vied z ETH v Zürichu, Švajčiarskej konfederácie prostredníctvom REPIC programu, a Lottery fund of the Canton of Bern. Od roku 2013 finančne prispieva aj ECOWAS Renewable Energy Fund.

Iniciatíva začala v Berne v roku 2008 neziskovou organizáciou repowermap.org, ktorá bola špeciálne založená pre šírenie tejto iniciatívy a zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti. V roku 2010 bola založená nezisková organizácia repowermap.eu v Lichtenštajnsku. Jej cieľom je v spolupráci so sieťou európskych partnerov rozšíriť iniciatívu do ďalších európskych krajín a zabezpečiť v týchto krajinách jej pokračovanie v dlhodobom horizonte. Od začiatku bolo myšlienkou iniciatívy, aby pomocou tejto mapy propagovala obnoviteľné zdroje energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti, a tak prispela k ochrane klímy.

Ako sa môžete zapojiť do iniciatívy?
Vízia iniciatívy, podpora obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti formou zviditeľňovania existujúcich príkladov v susedstve každého človeka, je dlhodobým cieľom. S Vašou pomocou sa k nemu môžeme spoločne dopracovať.

Ako sa môžete zapojiť:

Ako jednotlivec:
 • Vlastníte systém využívajúci obnoviteľný zdroj energie? Prípadne ste postavili nízkoenergetický dom?Ukážte vašu inštaláciu alebo nízkoenergetický dom na mape a inšpirujte vašich susedov. Zieľajte vaše skúsenosti a pomôže im, aby sa rozhodli.
 • Zdieľajte myšlienku tejto iniciatívy na Twitteri alebo Facebooku.
 • Spomente iniciatívu vašim kolegom, priateľom ... Napíšte príspevok na blog, do newsletteru alebo na internetovú stránku, ... Pošlite leták priateľom alebo kolegom, ktorí by sa mohli zaujímať o iniciatívu.
 • Stiahnite si aplikáciu pre váš smartphone a ukážte ju kamarátom a kolegom.

Ako organizácia:
 • Integrujte vami prispôsobenú mapu na vašu internetovú stránku! Môžete si vybrať z celej škály existujúcich filtrov, akými sú počiatočné zemepisné zobrazenie, využité technológie, prípadné iné, špeciálne filtre na vyžiadanie, tak aby výsledné zobrazenie mapy vyhovovalo vašim potrebám,
 • V prípade záujmu si na svojej stránke vytvoríte registračný formulár, pomocou ktorého môžu jej návštevníci priamo na nej pridávať vlastné príklady.
 • Propagujte na mape podujatia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti.

Ako miestna samospráva, vyššie územné celky alebo štátne institúcie:
 • Integrujte mapu zobrazujúce len vaše územie na svoju internetovú stránku.
 • Pochválte sa realizovanými aktivitami vášho regiónu.
 • Vyzvite občanov a iné súkromné subjekty, aby tiež pridali svoje príklady. Zverejnite iniciatívu v miestnom časopise, na úradnej tabuli alebo prostredníctvom priameho kontaktu. iciatívu v miestnom časopise, spravodajca alebo prostredníctvom priamych kontaktov.

Ako súkromná spoločnosť:
Ako sponzor a nadácie:

Ako nový portál:

Ako skúsený účastník iniciatívy repowermap.org:
 • Môžete sa stať regionálnym administrátorom a kontrolovať kvalitu pridávaných príkladov v určitej oblasti.

Kto pridal príklady na mapu?
Ľudia ako Vy! Ak ste inštalovali systém využívajúci niektorý obnoviteľný zdroj energie alebo ste postavili energeticky efektívnu budovu, pozývame Vás pridať príklady vášho projektu na repowermap.org. Zviditeľnite vaše úspechy za účelom odovzdania skúseností a motivácie ostatným, aby aj oni začali používať tieto zelené technológie. Každý príklad je dôležitý!

Pridaním inštalácie OZE alebo energeticky efektívnej budovy na mapu idete ostatným príkladom a multiplikujete pozitívny efekt: Okrem toho, že samo o sebe ide o rozumné riešenie a dôležitý príspevok k ochrane klímy, každý z uvedených príkladov je aj zdrojom inšpirácie pre ľudí z okolia.

Príklady môžu byť interaktívne pridané na mapu start page.

Kto už integroval mapu alebo na ňu vytvoril odkaz?
Mapa repowermap.org môže byť jednoducho integrovaná na internetové stránky organizácií, samospráv alebo spoločností, ktoré participujú na tejto iniciatíve. Takýmto spôsobom dokážeme ukázať existujúce príklady zároveň na mnohých internetových stránkach zvyšujúc počet ľudí, ktorí ich videli a nechali sa inšpirovať. Ak integrujete mapu na vašu internetovú stránku, môžete si definovať filtre a nastavenia tak ako chcete, napríklad ukázať len určitý región, vybranú technológiu alebo len vaše referenčné inštalácie.

Vložte upravenú mapu zdarma na vašu internetovú stránku! Zúčastnite sa na tejto iniciatíve! Kontaktujte nás,bude nám potešením, ak Vám budeme môcť pomôcť.


Tu je pár príkladov toho, kde je mapa už integrovaná: A tu je pár príkladov internetových stránok, na ktorých sú umiestnené odkazy na mapu:
Video
Dozveďte sa o iniciatíve viac z tohto videa natočeného v Taliansku:
Navštívte našu Facebookový profil, napíšte príspevok o inciatíve, alebo ukáže vašu podporu a dajte nám na Facebooku 'Like'

repowermap.org on Facebook

Navštívte nás na Twitteri, napíšte o iniciatíve tweet, alebo si nás pridajte na Twitteri.

repowermap.org on Twitter

Leták
Leták je dostupný v nasledovných jazykoch:
Vo vybraných jazykoch je tiež možné vytvoriť váš vlastný leták s vašim logom !

Verzia pre smarphone

Stiahnite si verziu pre smartphone operujúci na iOS alebo Android a sledujte revolúciu vo voľnom využívaní energie na vašom mobile!

Smartphone versions

Kontaktujte nás
Máte otázky, pripomienky alebo inú spätnú väzbu? Radi sa to od Vás dozvieme. Kontaktujte kontaktnú osobu vo vašej krajine.

Pre všeobecné otázky, pripomienky alebo inú spätnú väzbu nás môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese:


Podpora
Partnerstvo

Veľa medzinárodných, národých, regionálnych alebo lokálnych organizácií, úradov, inštitúcií a spoločností podporujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti už spolupracuje na iniciatíve repowermap.org. Prosím, neváhajte nás kontaktovať ,ak by ste tiež chceli participovať na tejto iniciatíve.Dobrovoľníctvo

Zaujímate sa o prevzatie aktívnej úlohy v rámci iniciatívy repowermap.org vo vašom regióne? Prosím, neváhajte nás kontaktovať ,ak by ste radi prispeli k tejto iniciatíve ako dobrovoľník.Dotácie

Ako nezisková organizácia, iniciatíva repowermap.org je odkázana na dotácie a externé financovanie. Prosím, neváhajte nás kontaktovať ak by ste radi podporili našu iniciatívu dotáciou.Sponzori

Iniciatíva repowermap.or je realizovaná vďaka finančnej podpore týchto sponzorov. Ďakujeme Vám!

Hlavným sponzorom pre rozvoj tejto iniciatívy v Európe je Európska Únia, ktorá ju podporuje v rámci programu Inteligentná Energia Európy.


Supported by Intelligent Energy Europe


Hlavným sponzorom pre rozvoj tejto iniciatívy v Strednej Amerike sú asociácie bývalých študentov environmentálnych vied a environmentálneho inžinierstva z Univerzity ETH v Zürichu, Švajčiarskej Konfederácie a jej Medzirezortnej platformy pre podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v medzinárodnej spolupráci REPIC a Nadácie lotérie z kantónu Bern.

ETH Umweltalumni REPIC BUND Lotteriefonds Kanton BernTo develop this initiative in West Africa, the major benefactor is the Ecowas Renewable Energy Fund.

ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE)


Čo hovoria významní ľudia o repowermap.org


Simone Niggli-Luder

"Ich finde das Projekt repowermap.org sehr interessant, denn nur durch konkrete Beispiele werden die Leute auch wirklich angesprochen!"

Simone Niggli-Luder, was 23 times world champion in orienteering, best orienteering athlete of all times; her plus-energy building produces more energy with photovoltaics than the the building's energy need.

Renate Schubert

"repowermap.org visualizes the diffusion of renewable energies and those interested in setting up a new generation unit can find examples in their neighbourhood. This is an important precondition for a future with renewable energies."

Renate Schubert, Professor for Economics, ETH Zurich; Head of institute, Institute for Environmental Decisions (IED), ETH Zurich; Member of the German Advisory Council on Global Change (WBGU)

Evi Allemann

'repowermap.org macht sichtbar, wie gross das Potenzial für eine Energie-Zukunft mit Erneuerbaren und höherer Energieeffizienz ist.'

Evi Allemann, Nationalrätin

Bernard Matthey

« Donner envie de s’équiper d’une installation solaire thermique ou photovoltaïque en respectant le paysage et l’architecture. Une tâche que repowermap.org s’efforce de mener à bien et que l’on doit encourager. »

Bernard Matthey, fondateur de Swissolar, ancien député, président de la commune de Rochefort – NE

Lorenzo Bigagli

"Penso che una mappa interattiva online, sia il modo migliore per far conoscere la realtà e mobilitare la cittadinanza, anche sui temi dell'energia. La gente deve capire che fa parte di un territorio e una mappa fa più di cento discorsi. La stessa etimologia di ambiente significa quello che ci sta d'intorno... bravi!"

Lorenzo Bigagli, researcher at the National Research Council of Italy (CNR) - Geospatial services, Information Technology department.

Roger Nordmann

'repowermap.org zeigt die grosse Stärke der erneuerbaren Energien: sie sind dezentral und so ungefährlich, dass man sie dort erntet, wo die Menschen sie brauchen.'

Roger Nordmann, Nationalrat, Präsident von Swissolar

Supported by Intelligent Energy Europe