Относно проекта

Цели
Как можете да се включите в инициативата?
Кой добавя примери на картата?
Кой вече е интегрирал картата или е създал връзка към нея?
Видео
Посетете нашата facebook страница, напишете пост за инициативата или покажете подкрепата си с 'Like' във Facebook
Посетете нашата страница в Twitter, напишете туийт за инициативата или ни последвайте в Twitter
Флайер
Версии за смартфон
Свържете се с нас
Подкрепа
Какво казват известните хора за repowermap.org


Цели
Repowermap.org е нестопанска инициатива, която промотира възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност чрез онагледяването на реални световни примери и съпътстващата информация на местно ниво, в съседсво с всеки човек. В тази връзка, интерактивната карта се развива с общи усилия от голяма мрежа от организации, институции, регионални и местни органи и други участници от енергийния сектор. Идеята на инициативата е да насърчава хората да бъдат енергийно ефективни и да използват възобновяеми енергийни източници, показвайки конкретни примери в своите региони, градове и в съседство. Освен това информацията представена на картата има за цел да осъществи обмен и разпространи иновативни технологии на местно ниво и извън граници.

Нестопанската инициатива е създадена през 2008 г. Допринеси за защитата на климата, предприемайки действия и го покажи на repowermap.org! Примерите и придружаващата ги информация вдъхновява други да предприемат същите действия. Помогни да се направи първата крачка.

От 2012 до 2014 г., инициативата е подкрепена от Европейския съюз в рамките на програма 'Интелигентна енергия за Европа', като инициатива за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност чрез създаване на синергия при повишаването на осведомеността между различните участници и чрез улесняване на обмена на информация на свързаните с тях технологии. В рамките на програмата 'Интелигентна енергия за Европа', инициативата е събрала повече от 40 000 конкретни примера за проекти, свързани с използването на възобновяеми енергийни източници, мерки за енергийна ефективност и свързаната с тях информация на местно ниво. Страните, в които са събрани най-многo примери в рамките на програмата, са и тези, върху които беше поставен първоначалният фокус: Австрия, Белгия, България, Финландия, Франция, Германия, Италия, Лихтенщайн, Словакия и Полша. Допълнителна информация за целите и постиженията в изграждането на инициативата repowermap.org в рамките на програма 'Интелигентна енергия за Европа' може да бъде намерена на тук . Благодарение на постигнатите резултати инициативата от една страна продължава в изброените страни, а от друга се е разпространила и в много други.

От 2011 г. инициативата има за цел да насърчи използването на енергия от възобновяеми източници и в развиващите се страни чрез улесняване обмена на информация и изграждането на капацитет. Усилията са насочени по-конкретно към Централна Америка и се осъществяват с финансовата подкрепа на организацията на възпитаници от ETH в Цюрих в сферата на науките за околната среда, Конфедерация Швейцария чрез програма REPIC и лотарийния фонд на Кантон Берн.

Инициативата е създадена в Берн, през 2008 г., от нестопанската асоциация repowermap.org, с конкретната цел да я поддържа в дългосрочен план. През 2010 г., нестопанската асоциация repowermap.eu е учредена в Лихтейщайн с идеята чрез мрежа от Европейски партньори да се подсигури продължението на проекта сред Европейските страни, в дългосрочен план. Още от самото начало идеята е чрез тази интерактивна карта, разпространявайки възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност да допринесем за защитата на климата.

Как можете да се включите в инициативата?
Целта на инициативата да се популяризират възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност чрез споделяне на местни примери в квартала на всеки човек е голямо и дългосрочно предизвикателство. С вашата помощ се приближаваме към тази цел като работим всички заедно.

Ето как можете да се включите:

Като физическо лице:
  • Инсталирали ли сте система от възобновяеми енергийни източници? А направили ли сте енергията на сградата си ефикасна? Направете инсталацията или сградата си видима на картата, за да вдъхновите хора във Вашия квартал! Споделете опита си, за да им помогнете да започнат!
  • Споделете историята на инииативата на Twitter или Facebook.
  • Разпространете инииативата сред свои колеги, приятели,... Напишете статия в блог, в бюлетин или в уебсайт,... Изпратете флайер на приятели или колеги, които биха се заинтересували от инициативата.
  • Заредете апликация за Вашия смартфон и я покажете на колеги и приятели.

Като организация:
  • Интегрирайте персонализирана карта в своя уебсайт! Можете да избирате от няколко филтъра, отговарящи на нуждите Ви, като например географска стартова гледна точка, технологии, категории и специални филтри до поискване.
  • Ако искате, можете да получите и формуляр за регистрация, чрез който да позволите на посетителите да добавят примери директно на картата чрез Вашия уебсайт!
  • Поставете на картата всички събития, свързани с енергия, които организирате, за да ги популяризирате.

Като местна администрация или регион:
Като компания:
Като финансираща институция:
  • За продължаването на инициативата и за продължаване в повече страни, се нуждаем от възможности за финансиране и партньорства. Моля, не се колебайте да се свържете с нас!

Като портал за новини:
Като опитен потребител на инициативата repowermap.org:
  • Можете да станете регионален администратор за мониторинг на съдържанието на картата във Вашия конкретен район.

Кой добавя примери на картата?
Хора като вас! Ако сте инсталирали система за възобновяема енергия или ако сте изградили една енергийно ефективна сграда, или ако планирате събитие, вие сте поканени да добавите този пример като обект на repowermap.org. Демонстрирайте и популяризирайте своя опит, за да послужи той като мотивация за останалите хора и те да използват същата технология. Всеки пример е важен!

Като правите инсталация или сграда видима на картата, Вие умножавате позитивното ѝ въздействие: Освен че е умно решение и важен принос за опазването на климата, всяка инсталация или сграда се превръща в източник на вдъхновение за други хора наоколо.

Интерактивни примери могат да бъдат добавяни на картата на началната страница.

Кой вече е интегрирал картата или е създал връзка към нея?
Картата от repowermap.org може лесно да бъде интегрирана на сайта на Вашата организация, община, регион или компания, ако подкрепяте тази инициатива. По този начин до вашите примерите публикувани на картата ще имате достъп по едно и също време от различни сайтове, увеличавайки броя на хората, които биха могли да се вдъхновят от тях и давайки възможност за обмяна на опит и контакти. Ако вие интегрирате картата на вашия сайт, можете да добавите и филтри, които да селектират примери специфични само за региона или само за добавените от вас инсталации.

Интегриране на персонализирана карта безплатно на вашата заглавна страница! Участвайте в инициативата! свържете с нас , екипът е насреща при необходимост от съдействие.


Тук можете да видите няколко примера за вече интегрирани карти: Тук можете да видите няколко сайта, които са поместили линк към картата:
Видео
Научете повече за инициативата от този клип от Италия:
Посетете нашата facebook страница, напишете пост за инициативата или покажете подкрепата си с 'Like' във Facebook

repowermap.org on Facebook

Посетете нашата страница в Twitter, напишете туийт за инициативата или ни последвайте в Twitter

repowermap.org on Twitter

Флайер
Флайерът е наличен на следните езици:
За избраните езици Вие освен това можете да направите персонализиран флайер със собственото си лого!

Версии за смартфон

Изтеглете смартфон версиите за iOS или Android, за да направите енергийната революция видима с Вашия смартфон!

Smartphone versions

Свържете се с нас
Ако имате въпроси, предложения или друг вид обратна връзка, бихме искали да ги чуем. Свържете се с едно от лицата за контакт във Вашата страна.

За общи въпроси, предложения или друга обратна връзка можете да се свържете с нас на следния e-mail адрес:


Подкрепа
Партньори

Много международни, национални, регионални или местни организации, власти, институции и компании, ангажирани да насърчават възобновяемата енергия и енергийната ефективност вече сътрудничат в инициативата repowermap.org. Моля ви, не се колебайте да се свържете с нас, ако вие също имате желание да се присъедините към инициативата.Доброволчествоство

Имате интерес да се включите активно в инициативата repowermap.org във Вашия регион или страна! Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако желаете да вземете участие в инициативата като доброволец.Дарения

Като инициатива с нестопанска цел repowermap.org зависи от дарения и външно финансиране. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако желаете да подкрепите нашата инициатива чрез дарение.Финасиращи структури

Инициативата repowermap.org е възможна благодарение на финансовата подкрепа на следните донори. Благодарим ви!

За да разработим тази инициатива в Европа, основната подкрепяща структура се явява Европейският съюз, който подкрепя repowermap.org в рамките на програмата Интелигентна енергия.


Supported by Intelligent Energy Europe


Развиването на инициативата в Централна Америка става благодарение на активните лица бивши студенти, завършили науки за околната среда и екологично инженерство в университета в Цюрих. Подкрепа също се осъществява от Швейцарската конфедерация и нейната платформа за възобновяема енергия и насърчаване на енергийната ефективност чрез международното сътрудничество REPIC и Фондация Лотария от кантон Берн.

ETH Umweltalumni REPIC BUND Lotteriefonds Kanton BernTo develop this initiative in West Africa, the major benefactor is the Ecowas Renewable Energy Fund.

ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE)


Какво казват известните хора за repowermap.org


Simone Niggli-Luder

"Ich finde das Projekt repowermap.org sehr interessant, denn nur durch konkrete Beispiele werden die Leute auch wirklich angesprochen!"

Simone Niggli-Luder, was 23 times world champion in orienteering, best orienteering athlete of all times; her plus-energy building produces more energy with photovoltaics than the the building's energy need.

Renate Schubert

"repowermap.org visualizes the diffusion of renewable energies and those interested in setting up a new generation unit can find examples in their neighbourhood. This is an important precondition for a future with renewable energies."

Renate Schubert, Professor for Economics, ETH Zurich; Head of institute, Institute for Environmental Decisions (IED), ETH Zurich; Member of the German Advisory Council on Global Change (WBGU)

Evi Allemann

'repowermap.org macht sichtbar, wie gross das Potenzial für eine Energie-Zukunft mit Erneuerbaren und höherer Energieeffizienz ist.'

Evi Allemann, Nationalrätin

Bernard Matthey

« Donner envie de s’équiper d’une installation solaire thermique ou photovoltaïque en respectant le paysage et l’architecture. Une tâche que repowermap.org s’efforce de mener à bien et que l’on doit encourager. »

Bernard Matthey, fondateur de Swissolar, ancien député, président de la commune de Rochefort – NE

Lorenzo Bigagli

"Penso che una mappa interattiva online, sia il modo migliore per far conoscere la realtà e mobilitare la cittadinanza, anche sui temi dell'energia. La gente deve capire che fa parte di un territorio e una mappa fa più di cento discorsi. La stessa etimologia di ambiente significa quello che ci sta d'intorno... bravi!"

Lorenzo Bigagli, researcher at the National Research Council of Italy (CNR) - Geospatial services, Information Technology department.

Roger Nordmann

'repowermap.org zeigt die grosse Stärke der erneuerbaren Energien: sie sind dezentral und so ungefährlich, dass man sie dort erntet, wo die Menschen sie brauchen.'

Roger Nordmann, Nationalrat, Präsident von Swissolar

Supported by Intelligent Energy Europe